• Kista+

    Ombyggnad Kista+ IBM
  • APPLE

    Hyresgästanpassning av Apples huvudkontor i Sverige på ca 750m2.
  • KLP Fastigheter

    LA-gruppen byggde om nya lokaler på Birger Jarlsgatan 43. Nya ytskikt, installationer samt till stor del ny rumsbildning.

Ditt byggprojekt är viktigt för oss

Vill du att ditt byggprojekt ska utföras effektivt, med fokus på kvalitet, miljö och funktion, efter bästa ekonomiska förutsättningar och enligt utsatt tidplan? För oss är det en självklarhet!

LA-gruppen är en byggentreprenör i Stockholm. Vi hjälper våra kunder att nå och överträffa uppsatta mål i sina byggprojekt med professionell kostnads- och samordningskontroll, en öppen och ärlig kunddialog och ett stort engagemang. Störst skillnad gör vi när vi arbetar i uppdrag med total- och samverkansentreprenad men bidrar också med vår kompetens i andra entreprenadformer och konsultuppdrag. Vår kundkrets består av bl.a. försäkringsbolag, fastighetsbolag samt kommun och landsting. Läs mer om pågående projekt eller referensprojekt.

 

Vill du veta hur vi arbetar för att få ner dina kostnader och hålla din tidplan?

Vi kombinerar det stora företagets kompetens med det lilla företagets tillgänglighet och flexibilitet. För att säkerställa framgång i våra byggprojekt har vi valt att arbeta med moderna metoder och utifrån ett antal viktiga principer.