Vi har en ambition att alltid leverera en produkt som är bättre än den kunden förväntar sig.

 

Ditt byggprojekt är viktigt för oss

Vill du att ditt byggprojekt ska utföras effektivt, med fokus på kvalitet, miljö och funktion, efter bästa ekonomiska förutsättningar och enligt utsatt tidplan?

LA-gruppen är en byggentreprenör i Stockholm. Vi hjälper våra kunder att nå och överträffa uppsatta mål i sina byggprojekt med professionell kostnads- och samordningskontroll, en öppen och ärlig kunddialog och ett stort engagemang.

Nedan kan du se några av LA-gruppens referensprojekt. Vi har haft förmånen att i stort sett uteslutande arbeta med totalentreprenad eller totalentreprenad i samverkan. De två entreprenadformer där vi har möjlighet att nyttja vår kompetens och drivkraft fullt ut. Det är då vi kan göra störst skillnad.

Convendum, Glashuset

Projekt Convendum har varit en kontorsanpassning på ca 5000 kvm och startade i augusti 2018.

Det var en totalentreprenad där vi hade hand om hela projekteringen och utförandet. Sista etappen slutbesiktades i slutet av mars. CONVENDUM är ett kontorshotell som har flertalet enheter i Stockholm och Göteborg. Vår kund var Atrium Ljungberg.

IBM, Kista +

LA-gruppen hyresgästanpassar IBM:s nya huvudkontor i Kista+ åt Atrium Ljungberg. Projektet är en totalentreprenad på totalt 12000 kvm och gjordes i flera etapper. Projektet pågick under 2017-2019 och blev klart Q1 2019.