Bygguppdrag

Säkerställ framgång i ditt byggprojekt med god kostnads- och samordningskontroll.

Totaluppdrag med full fokus på funktionskrav och totalekonomi

Med oss som totalleverantör säkerställer du alla dina kvalitets-, miljö- och funktionskrav och får bästa möjliga totalekonomi i ditt byggprojekt. Även på lång sikt eftersom det är självklart för oss att ta dina framtida drift- och underhållskostnader i beaktning. Dina intressen är våra intressen. Vi kommer löpande att hålla dig informerad, föreslå lämpliga lösningar på eventuella problem som kan tänkas dyka upp och göra dig delaktig i beslut som rör ditt projekt.

Samverkansuppdrag när du vill organisera och hålla nere kostnader

Med god ekonomi i ditt byggprojekt lägger du grunden för ett framgångsrikt resultat. Vi har goda kunskaper i byggnadsekonomi och kan hjälpa dig att få ner dina kostnader till ett minimum. Med effektiv samordning på byggarbetsplatsen undviker vi oklarheter, missförstånd, tvister och ser till att upphandlade tjänster levereras enligt avtal. Vi hjälper dig med samordningen och du ges möjligheter till inflytande över den.

Generaluppdrag för effektiv samordning på byggarbetsplatsen

Med flera olika leverantörer på plats blir det aktuellt att se till att alla arbetar utifrån projektets bästa och inte egna intressen. Leveranser måste ske enligt plan och avtal. Oplanerade kostnader får inte uppstå och löpa fritt utan kontroll. Med oss på plats vid projektet kan du känna dig trygg med att arbetet löper på enligt plan, kalkyl och mot uppsatta mål.

Konsultuppdrag när du behöver kompetens- eller resursförstärkning

Genom vårt systerföretag Construction Economy i Sverige AB kan vi erbjuda konsulttjänster inom byggnadsekonomi och byggledning. Vi kan bistå med professionell kompetens i det viktiga kalkyleringsarbetet samt vid kostnadsbedömningar, investeringsbeslut, inköpsförhandling och avtalsskrivning med mera. Vi kan också erbjuda kompetens till kortare eller längre byggledningsuppdrag.