Projekt

Arrow, Kista

Projektbeskrivning

LA-gruppen gjorde en hyresgästanpassning åt Arrow i Atrium Ljungbergs kontorsområde Kista Front. Projektet var en totalentreprenad på totalt 3000 kvm som var färdigt i september 2017.

Fakta

Projektnamn: Arrow, Kista

Projekttyp:Hyresgästanpassning

Beställare: Atrium Ljungberg

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2017

Storlek: 3000 m²