Projekt

Retune, Kista

Projektbeskrivning

LA-gruppen hyresgästanpassade 400 kvm åt företaget Retune i mötesplatsen Nod i Kista. Projektet var en totalentreprenad åt beställaren Atrium Ljungberg som var färdigställt december 2017.

Fakta

Projektnamn: Retune, Kista

Projekttyp:Hyresgästanpassning

Beställare: Atrium Ljungberg

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2017

Storlek: 400 m²

Projektbilder