Projekt

Tandläkarhuset, Åkersberga

Projektbeskrivning

Nyproduktion av en tandläkarklinik åt Citycon. LA-gruppen byggde en komplett klinik med fem stycken behandlingsrum, väntrum och personalutrymmen. Total bruttoarea var 190 m².

Fakta

Projektnamn: Tandläkarhuset, Åkersberga

Projekttyp: Nyproduktion

Beställare: Citycon AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2016

Storlek: 190 m²

Projektbilder