Projekt

Jordbromalm

Projektbeskrivning

LA-gruppen har av Newsec fått i uppdrag att lokalanpassa Sandströms Centers nya lokaler i Jordbro. Projektet är en totalentreprenad och blev färdigställd i mars.

Fakta

Projektnamn: Jordbromalm

Projekttyp:Lokalanpassning

Beställare: Newsec

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2015-2016

Storlek:  

Projektbilder