Projekt

Sportringen, Värmdö Köpcentrum, Mölnvik

Projektbeskrivning

LA-gruppen hyresgästanpassar ytterligare en butik i Värmdö Köpcentrum. Denna gången är det Sportringen som ska in på ca 1000 m² i lediga lokaler där befintlig inredning demonteras och ett nytt koncept installeras. Tillhörande bakutrymmen med kontor, omklädning och personalutrymmen uppförs i entreprenaden.

Fakta

Projektnamn: Sportringen, Värmdö Köpcentrum, Mölnvik

Projekttyp:Hyresgästanpassning

Beställare: Värmdö Ösby Retail AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2015

Storlek: 1000 m²

Projektbilder