Projekt

Dentsmile, Stockholm City

Projektbeskrivning

Ombyggnad av kontorslokal till en ny tandläkarklinik åt Dentsmile. LA-gruppen färdigställer en komplett klinik med fem stycken behandlingsrum, väntrum och personalutrymmen. Total bruttoarea är 135 m².

Fakta

Projektnamn: Dentsmile, Stockholm City

Projekttyp:Hyresgästanpassning

Beställare: Dentsmile i Sverige AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 2015

Storlek: 135 m²