Om oss

Vi har en ambition att alltid leverera en produkt som är bättre än den kunden förväntar sig.

Vi värnar om dina intressen Samverkan och goda relationer är viktiga byggstenar för oss. Långsiktiga samarbeten genererar ekonomiskt mervärde för alla parter. Vi eftersträvar samsyn och innovativt tänkande i alla våra projekt och går in i samarbetet med ett stort engagemang och en prestigelös öppenhet kring kalkyl, tidplan och produktion. Tillsammans når vi högt uppsatta mål.

Vi värnar om dina intressen

Samverkan och goda relationer är viktiga byggstenar för oss. Långsiktiga samarbeten genererar ekonomiskt mervärde för alla parter. Vi eftersträvar samsyn och innovativt tänkande i alla våra projekt och går in i samarbetet med ett stort engagemang och en prestigelös öppenhet kring kalkyl, tidplan och produktion. Tillsammans når vi högt uppsatta mål.

Noggrannhet och styrning i planering och genomförande

Med oss som samarbetspartner kan du räkna med bästa möjliga och mest kostnadseffektiva resultat. Vi har lång erfarenhet av byggnadsekonomi. En stor del av byggprojektets budget går till inköp av tjänster och material och vi vet vad som driver kostnader.

Ett professionellt och kreativt utförande av projektering, kalkylering och inköp lägger grunden för framgång i byggprojektet. Vi gör skillnad när vi är med tidigt i projektet.

För att säkerställa önskat resultat ser vi till att ligga steget före i genomförandeprocessen. Det innebär att vi arbetar proaktivt med samordning, kontroller och riskbedömningar samt löpande information till alla berörda parter. På så sätt upptäcker vi tidigt problemområden och kan föreslå bättre lösningar. Med ett funktionsorienterat, flexibelt och nytänkande förhållningssätt ser vi till att du får ut mesta möjliga av ditt byggprojekt.

Bra miljöval för hållbar byggnadsekonomi

Vi tror på smarta lösningar med hållbar resursanvändning och effektiva transporter. Att bygga med fokus på hållbarhet och energieffektivitet erbjuder varumärkes- och konkurrensfördelar för dig som byggherre.

Dessutom sänker ett hållbart byggande dina kostnader på lång sikt. Vi arbetar i enlighet med kraven i BF9K:s certifieringsregler för att säkerställa vår produkt.

Kompetens som gör skillnad

LA-gruppen drivs av Petter Löfqvist och Björn Andersson. Björn har lång erfarenhet av byggnadsekonomi inom byggsektorn och bistår bland annat fastighetsägare vid investeringsbeslut. Petter är byggprojektledare och arbetar framför allt med samordning i produktionsprocessen. Med ett personligt driv och insikt i moderna och kostnadseffektiva lösningar och arbetsmetoder säkerställer han kvalitet, miljö och funktionskraven i projektet.

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Vi är medlemmar i