Projekt

Garage Farstaterrassen

Projektbeskrivning

LA-gruppen fick förtroendet att renovera ett garage i Farsta Centrum. Renoveringen bestod i stora drag av målning väggar, tak, pelare, parkeringslinjer samt byte av trapphuspartier med mera. Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan.

Fakta

Projektnamn: Garage Farstaterrassen

Projekttyp: Renovering

Beställare: Atrium Ljungberg

Entreprenadform: Samverkansentreprenad

Entreprenadtid: 2012

Storlek:  

Projektbilder