Projekt

BTB, Glashuset

Fakta

Projektnamn: BTB, Glashuset

Projekttyp:Hyresgästanpassning

Beställare: Atrium Ljungberg

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid: 4 månader

Storlek: 1600 m²

Projektbilder